Glöm höga elräkningar och fossila bränslen producerade
långt ifrån din ort. Varje dag omges
du av undangömda energikällor. Nu gör vi dem
synliga.
Med GENIOUS™ smarta energisystem kan du
och dina grannar ta tillbaka kontrollen över er
energiproduktion.

GENIOUS™ är nästa generations smarta energisystem
för din villa. Nu kan du bli energioberoende
året runt med hjälp av lokala naturresurser
som omvandlas till värme och energi.
Den svenska innovationen gör det för första
gången någonsin möjligt för svenska hushåll
att producera egen el och värme. Dess patenterade
multi-fuel system bygger på den mer
än 200 år gamla stirling-tekniken och har tagits
fram av det Gävlebaserade företaget Inresol
efter många års forskning.
GENIOUS™ förser ett helt hushåll med både
el och värme och levereras som en nyckelfärdig
installation. För flerfamiljshushåll erbjuder vi
lösningar där flera maskiner kan kopplas ihop
för att göra din bostadsrätts- eller samfällighetsförening
självförsörjande på grön el och
värme. Producerar du mer energi än du gör av
med kan du sälja tillbaka överskottet genom
ditt befintliga elnät.
Varje system är utrustat med en intelligent hjärna
som i realtid håller uppsikt över din produktion
och låter dig hålla koll på ditt hem via din
mobiltelefon.
Med GENIOUS™ tar du och dina grannar tillbaka
kontrollen över era energikostnader och
tar ansvar för vår planet med ny grön teknik.