OFF Grid

Vi har byggt lösningar för alla typer av OFF grid boenden. De minsta anläggningarna har varit för nån enstaka lampa och laddning av mobiltelefon Till de största anläggningarna där ett helt hus drivs utan el från ett elnät.

Vi är extra stolta över lösningen hos Villa Skönborg.

Villa Skönborg

Villa Skönborg