Ett av de projekt vi är extra stolta över är Villa Skönborg. Huset ligger i ett helt vanligt villa område men man har ändå valt att inte ansluta sig till elnät eller fjärrvärme. Agera Energi har varit med från början och skapat en energilösning som ger tillgång till energi året om helt utan elanslutning.

Vår lösning baseras på en energiproduktion med solen som huvudsaklig källa till energi. Men vi bor i ett land med kallt klimat och bristande solinstrålning under ett antal månader så för att hitta en lösning som ger energi året om har vi valt att använda gasol som back up.

Solcellerna laddar batterierna som sedan förser huset med el via Invertern. När batterierna är fulladdade så startar en elpatron i acktanken. Huset är byggt för att kräva minimalt med tillskotts energi för värmen men skulle dt behövas så finns en gaspanna som startar upp för att producera värme i acktanken. Varmvattnet produceras i ack tanken via en extra lång slinga och håller den inte rätt temperatur så finns en varmvatten beredare som drivs på gas gör tillskotts värme.

Om det är dåligt väder och batterierna börjar tappa kraft startar en gasol driven elgenerator och återladdar batterierna.